(09) 7269 0567

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Print & Refill Europe Oy (Y-tunnus: 1819117-5)
Siltasaarenkatu 1
00530 HELSINKI

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA
Maija Mulrine
Puh. 09 7269 0567

REKISTERIN NIMI
PRINT & REFILL asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on PRINT & REFILLin asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakassuhteen hoito sekä asiakkaiden tilausten käsittely. Tietoja voidaan käyttää PRINT & REFILLin liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista.

TIETOJEN LUOVUTUS
Emme luovuta tietoja ulkopuolisille.

REKISTERIN SUOJAUS
Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS
Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti:
Maija Mulrine
PRINT & REFILL
Siltasaarenkatu 1
00530 HELSINKI
PRINT & REFILL vastaa tarkastuspyyntöön kirjallisesti. Henkilö voi kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä PRINT & REFILLille.

© 2018 Print & Refill
webDesign: Mekanismi »